Cửa hàng

EPGM1

Mô – đun mở rộng 16 vùng và 2 đầu ra PGM có thể lập trình
EPGM1

EPGM1 LÀ GÌ?

EPGM1 là modun dùng để mở rộng thêm 16 vùng và 2 đầu ra PGM có thể lập trình được thiết kế để sử dụng với các hệ thống báo động ELDES.

EPGM1 LÀM ĐƯỢC GÌ?

Mô-đun mở rộng vùng EPGM1 có thể mở rộng thêm 16 vùng và 2 đầu ra có thể lập trình (PGM).

ESIM264 hệ thống hỗ trợ 1 mô-đun EPGM1, trong khi ESIM364 và ESIM384 hỗ trợ tới 2 mô-đun EPGM1.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số vùng được mở rộng 16
Hiệu điện thế 10-24V
Số đầu ra PGM 2×250mA
Nhiệt độ hoạt độn -20…+55°C
Kích thước 118×47mm